40-dagentijd – volgens ABC-jaar

De symbolische schikkingen ontstaan op basis van het driejarig oecumenisch leesrooster, dat is samengesteld door de sectie Ere-dienst van de Raad van Kerken, en de daarbij gemaakte handreikingen. Vanaf 2013 tot 2022 geldt er een 9-jarig rooster. Over het leesrooster is meer te lezen bij het A B C-jaar.

Uitwerkingen zijn te zien op:

Schikkingen passend bij het A-jaar

Schikkingen passend bij het B-jaar

Schikkingen passend bij het C-jaar

 

 

IMG_4487kopie

 

In het tijdschrift Weekendliturgie, een uitgave van Gooi & Sticht, is een serie schikkingen voor de veertigdagentijd uitgewerkt door Anita Westhuis. De foto hierboven is daarvan een voorbeeld, gemaakt bij de 3e zondag.

Onder ‘Bronnen bij de alinea  ‘Tijdschriften en projecten voor gebruik in de eredienst/liturgie’ staan de contactgegevens.

 

 

 

 

.