Herfst

herfst voorbladDSC_13123.jpgwebklein

 

Liturgische kleur: groen

Op 1 september – Wereldgebedsdag voor de Schepping – start de Periode voor de Schepping. Tot de 2e zondag in oktober is er bijzondere aandacht voor de schepping.

De oecumenische traditie, volgens het leesrooster van de Raad van Kerken, laat de zondagen van de herfst beginnen rond 21 september.
In de katholieke traditie is de overgang van zomer naar herfst verbonden met de gedachtenis aan de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël op 29 september.

Ook de Dankdag voor Gewas en Arbeid wordt in dit oogstseizoen gevierd.

 

**********
*********
888
Op 4 oktober wordt Franciscus van Assisi herdacht; patroonheilige van ecologen en milieubeschermers.


Geloofd  zijt Gij mijn Heer, door zuster aarde,
onze moeder
die ons in leven houdt en leidt
en allerlei gewassen met kleurige bloemen
en kruiden voort brengt’888

 Uit: de Lofzang van de schepselen (Zonnelied)
van Franciscus van Assisi  (1181-1226)

888

*********

 

 

Voleinding

De laatste drie zondagen vóór het begin van de advent worden de zondagen van de Voleinding genoemd. De lezingen vormen de klassieke afsluiting van het kerkelijk jaar.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar in de protestante gemeenten, ook wel gedachtenis zondag genoemd, staan de toekomstverwachting en het koningschap van Christus centraal.
In een bijzondere dienst worden overledenen herdacht.  Meer hierover leest u bij Gedachtenis.

 

Symboliek

 

DSC01445webklein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedum – hemelsleutel

 

 • Achillea, duizendblad – geneeskrachtig kruid
 • Aster –  allerheiligenbloem, licht
 • Bottels en bessen, vruchten en pluis – beeld van oogst en vruchtdragen
 • Chrysant- ster
 • Goudsbloem (Calendula) – geneeskrachtig kruid
 • Helianthus-soorten/zonnebloem – licht
 • Herfst-monnikskap – soberheid, ingetogenheid
 • Lampionplant – licht
 • Levend steentje – lijkt dood (als steen) maar leeft. Eeuwig leven

 

herfstDSC05852.jpgwebklein

 

 

 

 

 

 

 

 

Braam – heiligdom

 

 

***********

 

 • Riet – vergankelijkheid
 • Roos – liefde
 • Sedumsoorten – hemelsleutel
 • Zegekruid (Nicandra) – zegen
 • Zilverkaars – licht
 • Zonnebloem – hemel, licht

 

materialen

 

DSC01462webklein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dahlia

 

 

Terwijl in de herfst in de tuin nog diverse planten bloeien, zijn er ook volop vruchten, bottels, pluizen en bessen te vinden, die bruikbaar zijn voor composities.

 • Basilicum en andere kruiden
 • Boomwurger (Celastrus)
 • Braam
 • Chaenomeles (dwergkwee-appeltjes)
 • Cosmea
 • Chrysant
 • Dahlia
 • Druif
 • Gelderse roos
 • Gras
 • Helianthus-soorten/zonnebloem – licht
 • Herfst-anemoon
 • pluis van Clematis-soorten
 • Kardinaalsmuts
 • Liguster
 • Pompoen
 • Rozenbottels
 • Sierappel (Malus soorten)
 • Sneeuwbes (Symphoricarpos)
 • Zinnia

 

 

 

Onderwerpen Herfst

Vredesweek
Franciscus van Assisi
Israëlzondag
Hervormingsdag
Dankdag
St. Cecilia
Christus Koning

 

 

.