Franciscus van Assisi


4 oktober

Geboren (1181) in een rijke familie leeft Franciscus een luxe leven.  De jongeman besluit om ridder te worden. Op een gegeven moment komt hij in een gevangenis terecht waar hij steeds vaker nadenkt over zijn leven en God. Een ontmoeting met een melaatse geeft zijn leven een heel andere wending. Hij ontdoet zich van al zijn bezittingen en besluit zich in te zetten voor de armen en zieken  in de samenleving. Terwijl hij rondtrekt om te preken over liefde en vrede en te werken houdt hij er een uiterst sobere levenswijze op na. Zijn veranderde houding krijgt al snel navolging en Franciscus sticht uiteindelijk een door de Roomse Kerk goedgekeurde broederschap, de kloosterorde van Franciscanen of Minderbroeders. Als hij aan het einde van zijn leven zeer ernstig ziek is schrijft Franciscus het Zonnelied waarin hij zijn liefde uit jegens de natuur en zijn Schepper. Op 4 oktober 1226 sterft hij.

 

 

 

Meerdere legenden vertellen dat Franciscus zelfs kon spreken met de dieren en dat ze naar hem luisterden.
Daarom is hij de beschermheilige van de dieren en wordt hij vaak afgebeeld met vogels of een wolf.
De gedenkdag van St. Franciscus is ook Dierendag.

Ook wordt er gezegd dat hij de levende have in de kerststal heeft geïntroduceerd.

De symboliek van de kleur bruin: armoede, soberheid, aarde, is te herleiden naar de bruine habijt die Franciscus droeg.

 
 
 
 

 ********************

 
 

Bekijken

Vredeswens in gebarentaal

 

 

Schikkingen

 

 

 

Vier Elementen

 

 

 

 

Franciscus van Assisi – 
‘Alles wat adem heeft, love de Heer.
Laudato Si.’

 

 

 

 

 

Franciscus en vreugde

 

 

 

 

 

Zonnebloemenkroon

 

 

 

 

 

Het Zonnelied

 

 

 

 

 

Werelddierendag 

 

 

 

 

 

Tau-kruis met de 4 elementen

 

 

 

 

 

In de rubriek Bloem&Groen van deze site is meer info te vinden over de zonnebloem

 

 

 

 

.