Goede week en Pasen

imagesCA3B2Q6Mkopie

In de Goede of Stille Week  komen alle belangrijke thema’s uit het leven en de christelijke traditie samen. Op de zondag voor Pasen, Palmpasen,  wordt het verhaal gelezen van de intocht van Jezus in Jeruzalem en hoe hij met ‘palmen’ wordt begroet. Op Witte Donderdag vieren we het laatste avondmaal van Jezus met zijn vrienden. Op Goede Vrijdag staan we stil bij de angst van Jezus, bij het verraad van een van zijn vrienden, bij zijn lijden en dood aan het kruis. Op Stille zaterdag gedenken we zijn begrafenis en grafrust. En met Pasen begint het nieuwe leven vanuit de diepe duisternis.

 

 

Bij het versieren van de kerk stimuleren we het gebruik van bloemen en takken van het seizoen – bij voorkeur uit de tuin – opdat de composities de ‘duurzaamheidscan’ kunnen doorstaan. De  nadruk ligt de ene dag op een andere symboliek en/of  materiaal dan de andere dag.

 

 

pasen - windselskopie

 

 

Per dag zijn er suggesties voor een schikking en worden er bruikbare materialen uit de tuin en passende symbolen genoemd.

 

 

 

 

 

 

Onderwerpen Goede Week en Pasen

Goede Week
Pasen

.