Pinksteren

 

Vijftig dagen na Pasen is het Pinksteren. En de zondag na Pinksteren is de Drievuldigheidszondag ofwel Trinitatis waarmee de Paastijd wordt afgerond. Op deze zondag wordt de Drie-eenheid gevierd.

Pinksteren is vanouds een oogstfeest. In de Thora is te lezen hoe het volk Israël in de woestijn op de Sinai de wet ontving en in het Nieuwe Testament is te lezen hoe de apostelen de geest krijgen en de blijde boodschap verkondigen, ook een soort oogst.

Het is de Geest die bezielt en aanvuurt. De liturgische kleur rood roept vuur en bezieling op, met hart en ziel geraakt worden. Rood is ook de kleur van liefde door alle lijden heen.

Handelingen 2: 1-18  ‘Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,  en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven’.

De heilige Geest zorgt voor inspiratie, is de helper en trooster. Je kunt de Geest ook beschouwen als de actuele nabijheid van God.

In de traditie spreekt men van de zeven gaven van de Geest:
wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht, kennis en respect
ofwel de ‘vreze des Heren’.

 

 

 

 

 

 

 ‘In naam van ons geloof

hebben we het recht en de plicht

in vuur te raken

voor de dingen van deze aarde.’

P.Teilhard de Chardin

 

 

 

 

 

 

 

Symbolen

 • Het getal zeven als verwijzing naar de zeven gaven van de Geest
  Het getal zeven – optelling van  3+4 – ofwel
  de drie-eenheid van God+ de vier windrichtingen van de aarde
 • De kleur (vuur)rood – vlam van liefde
 • Vruchten – verwijzing naar de vruchten van de Geest, maar ook als herinnering dat in de joodse traditie op de vijftigste dag na Pesach, het Joodse paasfeest, de eerstelingen van de oogst aan God worden aangeboden
 • Wereldbol – vier windrichtingen: als verwijzing naar de leerlingen die de wereld intrekken, gedreven door de Geest.
 • Duif – het symbool van de heilige Geest, zoals inLucas 3: 21-22a bij de doop in de Jordaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muziek

Veni Sancte Spiritus

 

Tuinmaterialen

Buiten zijn er allerlei rode bloemen beschikbaar zoals

 • rode meidoorn, tulp, zuring, rode brem
 • Pioenrozen heten in het Duits Pfingstrosen
 • Veel bloemen hebben de volksnaam pinksterbloem gekregen omdat ze rond Pinksteren bloeien zoals gele lis, boterbloem, sering, madelief, margriet en koekoeksbloem. De lila pinksterbloemen in de natuur zijn met Pinksteren vaak al uitgebloeid.
 • Als Pinksteren laat valt bloeien buiten ook de eerste rode rozen. Er zijn rode rabarberstelen en rode vruchten zoals aardbeien.

 

 

 

 

 

 

 

Schikking met zowel het blad, de bloemen als de stelen van de rabarber en met rode roosjes

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerpen Pinksteren

Pinksteren- algemene schikkingen
Pinksteren- themaschikkingen
Trinitatis

 

.