Uitvaart

 

Liturgische kleur: paars of naar eigen wens.

In dagen van rouw lijkt het licht om ons heen verduisterd. God is een God van de levenden, de overledene vertrouwen we toe aan Gods handen. Het verlies van elk mens betekent veel verdriet, dat we vaak niet kunnen bevatten. Tijdens de uitvaartdienst gedenken we de daden van de Heer in hen die ons voorgingen en met name de gestorvene die in ons midden is. Veel teksten en beelden uit de Bijbel kunnen in dagen van rouw tot troost zijn.

 

Bovenstem

‘Uit stof zijn wij geschapen,
tot stof keren wij weer,
boven deze grondtoon uit
gaat een woord van eer:
uit liefde ben je geschapen,
tot liefde keer je weer’.

– ds. J. Zijlstra –

 

88

Symboliek:

 • kaars: verwijzing naar het Licht van de Heer
 • steen – rots – pilaren: houvast
 • staf: een verwijzing uit psalm 23, beeld van de Herder
 • schuilplek een verwijzing uit psalm 27: 5 en psalm 91: 1
 • poort: overgang van hemel en aarde
 • Het Woord / trouw  zoals aangegeven in psalm 138: 8
 • water: beeld van ondergang en het leven, teken van de doop
 • kruis: teken van opstanding uit de dood
 • graankorrels: sterven om te kunnen bloeien

 

Muziek

How great Thou art – Chris Rice

88

Materialen

 • korenaren
 • klimop: hecht zich, is altijd groen en daarom symbool van trouw,
 • thuja wordt levensboom genoemd: altijd groen
 • rozen of lievelingsbloemen van de overledene
 • grassen: ‘een mens is als gras’
 • vruchten: teken van al het goede dat we in de overledene mochten ontvangen
 • herfstblad, dode takken: vergankelijkheid
 • Sempervivum soorten: eeuwig leven
 • Primulaatjes worden hemelsleutels genoemd
 • grote groene bladeren: schuilplaats (als paraplu), gedragen worden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik in een gedachtenis schikking bij voorkeur bloemen en groen die horen bij de overledene. Eventueel kunnen er in de schikking ook attributen verwerkt worden die met de overledene te maken hebben gehad tijdens leven, werk of hobby. Een schikking kan geplaatst worden bij de overledene, of bij het kruis, de paaskaars, de doopvont of een icoon van de patroon- of naam heilige.

 

Schikking

Maak voor een schikking, als basis een kruis van takken. Steek in het hart hiervan grote groene bladeren of mos waarop een kruisje met de naam rust. Dit gedenkkruisje kan – indien aanwezig – aan het  gedachtenisbord worden opgehangen

Voorbeelden van schikkingen kunnen inspireren, zoals:

 

In de herfst:

 

 

 

Liefdeskrans

 

 

 

In de winter:

stuk Willemien 004 200x200

 

 

Willemien

 

 

 

In de lente:

Een kruis vol bloemen thumbnail DSC05352

 

 

 

Een kruis vol bloemen

 

 

 

 

 

Overkant

 

 

 

In de zomer:  

 

 

 

 

‘Een mens als gras…’

 

Uitvaart geloof,hoop,liefde DSC03983kopiethumbnail

 

 

 

 

Geloof, hoop en liefde

 

 

 

 

‘Een mens te zijn op aarde…’

 

 

 

 

 

‘Ga maar gerust’

 

 

 

 

 

 

Gras-pyramide

 

 

 

 

 

Levensweg

 

 

 

Meer inspiratie:

 

 

 

 

 

 

.