Vormsel

 

 

 

Liturgische kleur: rood
Eerste zaterdag na de paasvakantie

 

 

 

 

In de katholieke traditie vormt de eerste communie samen met de doop en het vormsel de sacramenten van initiatie.

 

Nadat kinderen rond hun achtste jaar de eerste communie hebben gedaan en deelnemen aan de eucharistie worden jongeren rond hun twaalfde jaar voorbereid op het vormsel.

Bij de voorbereiding op het vormsel bezinnen zij zich op hun eigen geloven. Centraal daarin staat de verbondenheid met Jezus en de Geest van God. Het zoeken naar verbondenheid van hemel en aarde, Jezus en jezelf, God en jou.

Met het vormsel krijgt de jongere, door handoplegging en de zalving met olie – chrisma, de kracht om in de wereld met woord en daad te getuigen van Gods liefde.  Zij worden volwaardig lid van de kerk.

Vormsel rode gerbera

 Symboliek

  • getal 3, drie-eenheid, de Vader, Zoon en Heilige Geest
  • getal 7, zeven-armige kandelaar; als beeld van de zeven gaven van de Geest
  • vuurlelies , gladiolen ook wel apostelbloemen genoemd omdat er vaak twaalf  bloemen aan een steel zijn
  • kruik olijfolie

Met een rode bloemschikking kan de credenstafel, de tafel waarop brood en wijn staan, worden geaccentueerd. Ook op het altaar zelf en het rustaltaar, vaak het hoogaltaar, kan een schikking worden geplaatst, eventueel met rode tule.

Kijk voor ideeën  ook bij twaalfjarigen en bij belijdenis van het geloof

DSC_0255_Vormsel VaderZoon HGeest_bewerkt-1

Voorbeeldschikking

de drie-eenheid van de Vader, Zoon en Heilige Geest:

Construeer een stevige driehoek van takken of bijv de holle stengel van de berenklauw en bevestig  bovenop een oasisbol.
Vul de bol met rode bloemen, verwijzing naar de Heilige Geest, en een klein beetje gipskruid

Plaats de uiteinden van de basis ook in oasis; en vorm twee ‘bollen’ van rode – liefde en kracht – bloemen. Verwerk daarbij ook klimopblad omdat het symbool staat voor trouw. Klimop heeft namelijk de eigenschap zich stevig te hechten en is altijd groen.

DSC_0260_Vormsel overzicht kerk_bewerkt-1

.