Categorie archieven: Pinksteren

Overzicht van: Pinksteren

(vijftig dagen na Pasen)
Vijftig dagen na Pasen is het Pinksteren. Vanouds is het een oogstfeest. In de Thora en in het Oude Testament kun je lezen hoe het volk Israël in de woestijn op de Sinaï de wet ontving en in het Nieuwe Testament kun je lezen hoe de apostelen de geest krijgen en de blijde Boodschap verkondigen. Dat is ook een soort oogst. De heilige Geest zorgt voor inspiratie, is de Helper en Trooster. Je kunt de Geest ook beschouwen als de actuele nabijheid van God.
Sinds de 13e eeuw vieren de westerse kerken het geheim van Vader, Zoon en Geest als het feest van Drie-eenheid of Drievuldigheid (Trinitatis in het Latijn). Het feest van de Drievuldigheid vat alle geheimen van God samen: de verbondenheid, de verscheidenheid en de eenheid van de Schepper, de Verlosser en de Trooster.
Hierin klinkt de volheid die ook de zomertijd kenmerkt.

Niet gevonden

Er zijn geen resultaten gevonden voor het opgevraagde archief. Wellicht kan je de zoekfunctie gebruiken om naar een gerelateerd bericht te zoeken.