Jaarthema

Jaarthema’s


U kroont het jaar met uw goede gaven,
waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed,
de velden in de steppe druipen,
de heuvels omgorden zich met gejubel,
de weiden kleden zich met kudden,
de dalen tooien zich met graan.
Zij zingen en juichen elkaar toe.
Psalmen 65:12-14 NBV

Bezinning
Bloei
Delen
Duurzaamheid
Herdenken
Hoop
Kleurrijk
Leed
Licht
Loslaten
Ontmoeting
Oogst
Pelgrimeren
Stilte
Vasten
Vreugde
Water