Duurzaamheid

Duurzaamheid

De Heer antwoordde: ‘Wie is die betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit.
Lucas 12:42-44 NBV

Duurzaamheid gedichten:
Droom
Eerste gedachten bij energie

Duurzaamheid gebeden:
Belijdenis: open onze ogen, doe ons zien
Voor de dieren bid ik U
Luister God
Gezegend de dieren
Een zonnebloem als gebedsinspiratie
Zegen om dienstbaarheid aan de aarde

Duurzaamheid Bijbelse teksten:
Geloof, hoop en liefde

Duurzaamheid meditatieve teksten:
Eerbiedig leven & Duurzaamheid
Spiritualiteit van de Duurzaamheid
Zelden te zingen hymnen
Aansluiting bij de natuurlijke ritmes
Schepping geeft grenzen

Duurzaamheid liederen:
Geef de aarde door
Lied: De aarde snakt naar adem
Eva, jouw naam…

Duurzaamheid teksten:
Het varken van Toon
Levend Huis
Duurzaam watergebruik
Verbondenheid van mens en dier
Groen brengt rust
Verantwoord omgaan met voedsel
Klimaat vraagt om ethische keuzes
Zondvloed
De schepping als ons huis
Gedachten en woorden bij klimaat
Zee op de dijk
Duurzaam omgaan met energie

Duurzaamheid vieringen:
Dat een nieuwe wereld komen zal
Voorwoord bij de Vieringen van Marijke de Bruijne
Liefde voor de schepping

Duurzaamheid activiteiten:
Doen met elkaar
Eemlandhoeve in Bunschoten, inspiratieplek
Ideeën om samen te doen rondom klimaat
Activiteiten met Energie
Energie in gebed