Licht

Licht

God zei: ‘Er moet licht komen.’ En er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht.
Genesis 1:3-5a NBV

Licht gedichten:
Wolkenspinsels
Zonnestralen
Een nieuwe dag
Vondeling
De tuin

Licht gebeden:
Een lied in onze mond, een gebed
Gebed om licht voor ons handelen

Licht Bijbelse teksten:
De schepping en het water

Licht liederen:
Dit is een morgen

Licht meditatieve teksten:
Wandelschoenen als meditatiebeeld
Licht, bezieling en warmte

Licht vieringen:
De eerste dag: Licht
De vierde dag: Hemel