Oogst

Oogst

Uitbundige oogstmanden

Foto: Marijke van der Giessen

De aarde heeft een rijke oogst gegeven.
God, onze God, zegent ons.
Moge God ons blijven zegenen,
zodat men ontzag voor hem heeft
tot aan de einden der aarde.
Psalmen 67:7-8 NBV

Oogst gebeden:
Bij de oogst van de kruiden

Oogst teksten:
Korenschoven

Oogst gedichten:
Vrucht van een warme zomer
Oogst

Oogst activiteiten:
Danken voor de oogst