Kerkelijk jaar

Kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar loopt niet gelijk met het bekende kalenderjaar of met het schooljaar. Het kerkelijk jaar begint met de eerste zondag van Advent en eindigt op de laatste zondag voor Advent.

De indeling van het kerkelijk jaar wordt bepaald door de grote kerkelijke feesten: Kerst en Pasen. Aan deze beide feesten gaat een tijd van voorbereiding vooraf; bij Kerst is dat Advent, bij Pasen de Veertigdagentijd.

Ná de feesten volgt een tijd van verwerking en doorwerking: de Epifanie bij Kerst en de Vijftigdagentijd bij Pasen. Pinksteren vormt de afsluiting van de Vijftigdagentijd.

Daarna volgen de zomer en herfst. Vanouds is de herfst de tijd waarin de blik gericht is op de laatste dingen.

Het kerkelijk jaar rond:
Advent
Kerst
Epifanie
Biddag
Aswoensdag
Veertigdagentijd
Paastijd
Hemelvaart
Pinksteren
Allerheiligen en Allerzielen
Dankdag