Advent

Advent

Advent gaat over de komst (adventus) van Jezus. De geboorte wordt herdacht en zijn wederkomst wordt verwacht. Het is de periode voor Kerst. De tijd van Advent omvat de vier zondagen voor kerst, tot aan kerstavond, 24 december.

 

 

Advent gebeden:
Advent
Advent, een gebed

Advent gedichten:
Maria
De weg naar Betlehem
Advent – Wachttijd
Het licht tegemoet
Vol van verwachting
Advent 1: In het donker geschreeuwd
Advent 2: De aarde schudt de lange nacht
Advent 3: We hadden dorst we wisten niet
Advent 4: De vuurgloed van een nieuw bestaan

Advent liederen:
Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, liedbespreking

Advent activiteiten:
Dragers van het licht