Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen

Deze dag valt op 1 november, dan wordt de nagedachtenis gevierd van alle heiligen en martelaren.

Allerheiligen gebeden:
1 November, een gebed

Allerzielen

Dit wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen. Op deze dag worden in de Rooms Katholieke kerk overledenen herdacht.

In de protestantse kerk worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag voor Advent.

Allerzielen gedichten:
Het beeld van toen en onderweg
Allerzielen
Verbonden
Water, licht en wind ten leven

Allerzielen liederen:
Paulus in partituur

Allerzielen vieringen:
Allerzielenviering: via project Feest van Aarde en Hemel
Loslaten en verder gaan