Epifanie

Epifanie

Epifanie gaat over de verschijning van de Zoon van God, het openbaar worden van het kind van Bethlehem als koning van de volken, als de Messias. Epifanie kent drie kernthema’s: de komst van de wijzen uit het oosten naar de pasgeboren koning, de doop van Jezus in de Jordaan waarbij met de stem uit de hemel en de bruiloft te Kana, als Jezus voor het eerst in de openbaarheid treedt en toont wie hij is.

Epifanie gedichten:
Goud
Wijzen

Epifanie liederen:
De wijzen