Hemelvaart

Ik wil soms mijn vingers dopen in de blauwe lucht

Hemelvaart

Op de veertigste dag na de verrijzenis van Jezus vieren we dat Hij is opgestegen naar God, zijn vader in de hemel. In de tijd van Pasen tot Hemelvaart sprak Jezus over het koninkrijk van God. Jezus belooft in deze tijd ook de verschijning van de Heilige Geest om zijn discipelen te helpen. Dit gebeurt binnen de tien dagen tot Pinksteren.

Hemelvaart gebeden:
Hemelvaartsfeest
Hemelvaart

Hemelvaart gedichten:
Hemelvaart – Dag van glorie!
De gegeven geest
Van de grond komen (Hemelvaartgedicht)