Paastijd

Paastijd

Pasen is het feest van de kruisiging en opstanding van Christus. Pasen is een woord in de meervoudsvorm, want het gaat om een aantal feestdagen. Dat begint op de avond van Witte Donderdag en gaat via Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, naar de Paaszondag.

Pasen gaat over in de paastijd, de vijftig dagen tot en met Pinksteren. Zoals de tijd voor Pasen Veertigdagentijd wordt genoemd, zo worden de vijftig dagen na Pasen ook wel Vijftigdagentijd genoemd.

Pasen gedichten:
Als Jezus niet was opgestaan…
Beloken Pasen
De steen is weg
Onbegrijpelijk
Toen Jezus wist
De lange weg naar Pasen
Palmzondag
Van Goede Vrijdag tot Pasen
Leven bij de dag
Doornenkroon
Verraad
De gegeven geest
Een heel gewone man
Grens tussen dood en leven
Paaslicht
Uit duisternis
Pasen
Christus als hovenier

Pasen teksten:
Pasen, paastijd, lente
Het licht van Pasen

Pasen Bijbelse teksten:
Groene levenskracht

Pasen gebeden:
Opstanding
Om de vreugde van Pasen
Gebed voor de Paasmorgen

Pasen liederen:
Emmaüs
Aan U behoort

Pasen fotomeditatie:
Fotomeditatie: Stille Week
Pasen, een fotomeditatie

Pasen activiteiten:
Rituele handeling paasmorgen