Over ons

De website biedt verhalen en gebeden, liederen en rituelen. Bedoeld om te inspireren in doen en laten, om vrij te gebruiken in vieringen en bijeenkomsten, en voor persoonlijke bezinning. Het materiaal komt uit verschillende christelijke geloofstradities.

Deze website en ook andere groene websites zijn een initiatief van de Raad van Kerken en worden gedragen door Kerk in Aktie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen.
De sites hebben tot doel te voorzien van inspirerend materiaal rond de zorg om de aarde.

Redactie

Bijdragen aan de website worden geleverd door:
Jeanette van Osselen
Guy Dilweg
Hedi Hegeman
Marijke van der Giessen

Joost Kahmann is webmaster van diverse groene spirituele websites.

Foto: Marijke van der Giessen

Aan U behoort, o Heer der heren

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Uit: Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, Lied 978