Seizoenen

Seizoenen

Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan, maar heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid: vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen, hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht.
Handelingen 14:16-17 NBV

Seizoenen:
Lente
Zomer
Herfst
Winter

Op datum